Zawody w Opolu

Wyjeżdżających na zawody do Opola, prosimy o wpłacanie opłaty skarbnikowi klubu do 27-09-2018, za przewóz 50 zł/ osobę.
Startowe, w wysokości  30 zł/osobę, na konto klubu z dopiskiem ” startowe Opole”. Termin j.w.
Za obiady płacimy gotówką na miejscu.

Wyjazd :    29-09-2018 , zbiórka  godzina 5.20 parking Kaufland, wyjazd 5.30.
Obowiązkowe stroje klubowe ( koszulka, czepek, bluza, ręcznik).