Składki za wrzesień 2016

Składkę za miesiąc wrzesień 2016 prosimy wpłacić do końca bieżącego miesiąca.

Grupa treningowa  6x w tygodniu  : składka 145 zł (jeżeli była wpłata za czerwiec w 100% to 1/2 składki)

Grupa treningowa  3x w tygodniu : składka  115 zł (jeżeli była wpłata za czerwiec w 100% to 1/2 składki)

Grupa treningowa  2x w tygodniu: składka 85 zł (jeżeli była wpłata za czerwiec w 100% to 1/2 składki)

Grupy treningowe 1x w tygodniu: składka 50 zł (jeżeli była wpłata za czerwiec w 100% – bez składki)

 

Dzieci pływające w szkółce, a mające trening 2x w tygodniu : składka za wrzesień 100 zł 

 

Powyższe wyliczenia dotyczą osób, których dzieci kontynują szkolenie w tych samych grupach treningowych co w poprzednim sezonie.

 

Jeżeli zawodnik przeszedł do wyższej grupy treningowej i składka za miesiąc czerwiec była niższa od składki obowiązującej go w nowym sezonie pływackim należy dokonać dopłaty np:

Poprzedni sezon składka 100 zł – nowy sezon składka 125 zł x1/2 składki – nalezy wpłacić 62,50 zł

Poprzedni sezon składka 120 zł – nowy sezon składka 155 zł x 1/2 składki – należy wpłacić 77,50 zł

 

Nowi zawodnicy i uczestnicy wpłacają 1/2 składki obowiązującej wg Regulaminu (do pobrania na stronie internetowej Klubu).

 

Składki za kolejne miesiące(już w pełnej wysokości) wpłacamy do 15-go dnia każdego miesiąca.

Proszę o terminowe wpłaty.!!!!

 

Przypominam również o wpłacie 10 zł (jednorazowo) na składki do PZP i DOZP  – do końca października 2016.

 

                                                                                                                                         Prezes klubu

                                                                                                                                       Beata Agatowska