Odrabianie zajęć grudniowych

‼️Odrabianie zajęć grudniowych:‼️

1. Nie odrabiamy Zawodów Mikołajkowych z 1 grudnia. 
2. W styczniu zostaną zorganizowane zajęcia w celu odrobienia zajęć z 15 grudnia (tylko grupy 4-6lat).
3. Wszystkie zgłoszone nieobecności z grudnia będziemy odrabiali w styczniu na basenie w SP nr 4.