Grafik treningów

Grafik zajęć obowiązujący od 11 lutego 2019 

!Uwaga – zajęcia można odrabiać tylko i wyłącznie w momencie wcześniejszego zgłoszenia nieobecności dziecka na zajęciach!

W przypadku braku zgłoszenia nieobecności dziecka nie ma możliwości ich odrobienia.

Na planie SP nr 4 litery oznaczają trenerów prowadzących.

Zajęcia od poniedziałku do piątku prowadzone są na basenie w SP nr 4.

Zajęcia w sobotę odbywają się na basenie przy ul.Równej.