Grafik treningów

Zapisy na zajęcia, zgłaszanie nieobecności, zapisy na zajęcia w celu ich odrobienia odbywają się przez system ActiveNow.

!Uwaga – zajęcia można odrabiać tylko i wyłącznie w momencie wcześniejszego(24h) zgłoszenia nieobecności dziecka na zajęciach!

W przypadku braku zgłoszenia nieobecności dziecka nie ma możliwości ich odrobienia.

 

 

 

Zajęcia od poniedziałku do piątku prowadzone są na basenie w SP nr 4.

Zajęcia w sobotę odbywają się na basenie przy ul.Równej.