Zawody w Opolu

Wyjeżdżających na zawody do Opola, prosimy o wpłacanie opłaty skarbnikowi klubu do 27-09-2018, za przewóz 50 zł/ osobę. Startowe, w wysokości  30 zł/osobę, na konto klubu z dopiskiem ” startowe Opole”. Termin j.w. Za obiady płacimy gotówką na miejscu. Wyjazd :    29-09-2018 , zbiórka  godzina 5.20 parking Kaufland, wyjazd 5.30. Obowiązkowe stroje klubowe ( Read more about Zawody w Opolu[…]